معاون پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج) در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) معاون پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج) در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) معاون پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج) در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) شنبه بیست و پنجم اسفند ۹۷ مدیر محترم سید محمد حسن نقوی در حال سخنرانی در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) مدیر محترم سید محمد حسن نقوی در حال سخنرانی در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) مدیر محترم سید محمد حسن نقوی در حال سخنرانی در سوّمین همایش علمی (پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) ) پنج شنبه شانزدهم اسفند ۹۷ حضرت آیت الله محسن فقیهی استاد حوزه و عضو جامعه مدرسیین در سوّمین همایش پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء سید گلاب علی نقوی(ره) حضرت آیت الله محسن فقیهی استاد حوزه و عضو جامعه مدرسیین در سوّمین همایش پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء سید گلاب علی نقوی(ره) حضرت آیت الله محسن فقیهی استاد حوزه و عضو جامعه مدرسیین در سوّمین همایش پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء سید گلاب علی نقوی(ره) شنبه یازدهم اسفند ۹۷   نشست علمی به عنوان (پاسخ به شبهات پیرامون حضرت زهراء علیها السلام  بروز پنجشنبه 27/12/94 نشست علمی به عنوان (پاسخ به شبهات پیرامون حضرت زهراء علیها السلام بروز پنجشنبه 27/12/94 نشست علمی به عنوان (پاسخ به شبهات پیرامون حضرت زهراء علیها السلام بروز پنجشنبه 27/12/94 چهارشنبه بیست و هشتم آذر ۹۷ تحلیلی از ازدواج حضرت امام حسن العسکری(ع) تحلیلی از ازدواج حضرت امام حسن العسکری(ع) نشست علمی با موضوع تحلیلی از ازدواج حضرت امام حسن العسکری(ع) برگزار گردید سه شنبه بیست و هفتم آذر ۹۷
شرکت سازنده