menusearch
muntazer.ir

اعتقاد به منجی آخرالزمان در دین هندو و بودا و زرتشت از حجت الاسلام والمسلمین آقای علی اصغر سیفی معاون آموزش و پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج)

۱۳۹۸/۶/۲۷ چهارشنبه
(0)
(0)
اعتقاد به منجی آخرالزمان در دین هندو و بودا و زرتشت از حجت الاسلام والمسلمین آقای علی اصغر سیفی معاون آموزش و پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج)
اعتقاد به منجی آخرالزمان در دین هندو و بودا و زرتشت از حجت الاسلام والمسلمین آقای علی اصغر سیفی معاون آموزش و پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج)

چکیده:

اعتقاد به منجی (فتوریسم) در دوره آخرالزمان و انتظار آن موضوع ایاست که در ادیان مختلف جهان از جمله در زرتشت، هندو و بودا مورد قبول واقع شده است.

در هر آیین به صورت رمز به حقایقی اشاره شده که با معتقدات آیینهای دیگری توافق و هماهنگی دارد.

در آیین زرتشتیاعتقاد به موعود نهایی و منجی آخرالزمان از عقاید رایج و استوار است و در متون مقدس زرتشتی (اوستا و کتاب روایی پهلوی) افزون بر بشارت و اشارت به ظهور رهاننده عدالت گستر، از تولد، ظهور، یاران و... او سخن گفته شده است.

از نگاه زرتشتیان، موعود مزدیسنا «سوشیانس» (به معنای رهاننده)نامیده میشود.

در کتاب معروف زرتشتیان «جاماسب نامه» از زرتشت نقل می شود که «از فرزندان دختر پیغمبر که «خورشید جهان» و شاه زمان نام دارد، کسی پادشاه شود در دنیا به حکم یزدان که جانشین آخر آن پیغمبر باشد.»

نیز آمده: «سوشیانس» دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه کن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فکر و هم گفتار و هم کردار گرداند.»

در مورد خصوصیات یاران سوشیانسآمده:«نیک اندیش، نیک گفتار، نیک کردار، هرگز سخن دروغ بر زبان نیاورند؛ قول خود را نمی شکنند و عفریت خشم از آنان می گریزد.»

اندیشه منجی در آیین هند و با شخصیت کلکی یا کلکین یا ((آواتارا)) شکل می‌گیرد.

در کتاب دید هندویان آمده است:«پس از خرابی دنیا (هرج و مرج شدنش) پادشاهی در آخرالزمان ظاهر می‌شود که پیشوای خلایق شود و نامش منصور باشد و تمام عالم را بگیرد.

در کتاب پاتکیل از اعاظم هندوان منجی آخرالزمان را از نسل کشن (به لغت هندی نام پیامبر اسلام(ص)) و وصی او پشن (نام هندی علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)) است.

درآئین بودائی مساله انتظار مطرح است و شخصیت مورد انتظاردراین آئین"بودای پنجم" می باشد.وبا مفهوم میتیریه تبیین می‌گردد.

اندیشه انتظار و اعتقاد به موعود و منجی، تا آنجا در میان بودائیان رواج داشته و دارد که در آرزوی به سر آمدن انتظار، بعضی اوقات افرادی را مصداق منجی موعود پنداشته‌اند.

در کتاب دادانگ بودائیان از قول بودا نقل شده: «آن وقت (بعد از پرشدن عالم از فسق و گناه) دست راستین جانشین مماطا ظهور کند خاور و باختر عالم را بگیرد، آدمیان را به راه خوبی‌ها رهبری کند. او تنها حق و راستی را قبول کند و بسیار کسان را بکشد و خلایق را هدایت کند...».

واژه های کلیدی:اعتقاد ،انتظار، زرتشت، هندو ، بودا سوشیانت، منجیگرایی، مهدویت.

برای دریافت مقاله لینک را کلیک کنید