۱۳۹۸/۱/۲۰ سه شنبه
(0)
(0)
بررسی نظریه سهو النبی در کلام شیعه ( آقای سید میثم موسوی)
بررسی نظریه سهو النبی در کلام شیعه ( آقای سید میثم موسوی)

چکیده : مساله سهوالنبی، یعنی اعتقاد به بروز  سهو و نسیان در رفتارهای پیامبر اسلام، در میان اهل سنت نظریه ای رایج است درحالیکه درمذهب شیعه امامیه، سهوالنبی اعتقادی مهجور و کمرنگ است. هر چند در میان علمای شیعه نظریه سهوالنبی به شخصیتی مانند شیخ صدوق نیز منتسب است. در این مقاله تفاوت میان سهو و اسهاء  بررسی و سپس نظریه سهوالنبی با دو روش  نقلی و عقلی ابطال شد. بررسی های دقیقتر نشان می دهد که حتی نظر شیخ صدوق نیز با نظریه رایج سهوالنبی در میان اهل سنت متفاوت است و در واقع وی نیز به اسهاء النبی معتقد بوده است که به جایگاه پیامبر در عقاید شیعه و عصمت مطلق ایشان آسیبی نمی زند.

برای مقاله لینک را کلیک کنید

شرکت سازنده