menusearch
muntazer.ir

حقیقت انشاء و اقسام آن (حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالرحمن نجفی عمران)

۱۳۹۸/۱/۲۰ سه شنبه
(0)
(0)
حقیقت انشاء و اقسام آن (حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالرحمن نجفی عمران)
حقیقت انشاء و اقسام آن (حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالرحمن نجفی عمران)

بحث حقیقت انشاء، از مباحث مهم در علوم معانی و بیان و فقه و اصول و ... است و بسیاری از دانشمندان در علوم مذکور، به چنین بحثی دامن زده اند، هرچند واژه انشاء، در لغت به معنای ابتداء، خلقت، ایجاد و تربیت است و به همین معانی در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) استعمال شده، ولی پیرامون حقیقت انشاء و اقسام آن، بحث های مفصل و اختلاف دیدگاه مطرح است که در این نوشتار به بررسی آن می پردازیم، بنابراین در نوشتار حاضر، در ضمن دو بحث، به حقیقت انشاء و بیان اقسام آن می پردازیم.

واژگان کلیدی: انشاء، حقیقت انشاء، اقسام انشاء

برای مقاله لینک را کلیک کنید