menusearch
muntazer.ir

کاربرد تقیه سیاسی در زندگی اهلبیت(ع) از حجت الاسلام والمسلمین آقای سید حسین علی نقوی

۱۳۹۸/۶/۲۷ چهارشنبه
(0)
(0)
کاربرد تقیه سیاسی در زندگی اهلبیت(ع) از حجت الاسلام والمسلمین آقای سید حسین علی نقوی
کاربرد تقیه سیاسی در زندگی اهلبیت(ع) از حجت الاسلام والمسلمین آقای سید حسین علی نقوی

چکیده
تقیه یکی از اصول مھم زندگی بشراست که در ادوار مختلف،انسان ها از جمله اهل بیت(ع) برای حفظ جان خود و پیروان خویش از گزند دشمن،از آن استفاده نموده اند۔ با این وجود، وجوه متعدد استفاده اھل بیت(ع) از اصل تقیه به ویژه در بعد سیاسی تشریح نشده است۔ در این زمینه، آثار فراوانی به رشته تحریر در آمده؛ ولی بیشتر آنھا به تقیه اهل بیت(ع) در وجه فقھی پرداخته اند لذا با این پرسش که کاربرد تقیه سیاسی در زندگی اهل بیت(ع) چگونه است؟مواجه ایم. این نوشتار سعی بر آن دارد تا اھمیت و ضرورت تقیه از سوی اھل بیت(ع) را از بُعد تاریخی- سیاسی بیان نماید۔ با مراجعه به قرآن و کتب تاریخی و روایات و احادیث و با شیوه توصیف و تحلیل می توان به تبیین موضوع مقاله پرداخت۔اھل بیت(ع) برای حفظ جان خود و یاران و محافظت از امامت و ولایت و نیز حفظ وحدت میان مسلمانان، ناگزیر به استفاده از اصل تقیه در ادوار مختلف زندگی خود بوده اند۔
واژگان کلیدی: تقیه، اھل بیت(ع)، دشمن،وحدت و سیاسی.
 

برای دریافت مقاله لینک را کلیک کنید