برنامه امتحان شفاهی مرحله دوم ترم دوم سال 97-98 برنامه امتحان شفاهی مرحله دوم ترم دوم سال 97-98 برنامه امتحان شفاهی مرحله دوم ترم دوم سال 97-98 شنبه بیست و پنجم اسفند ۹۷ معاون پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج) در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) معاون پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج) در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) معاون پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج) در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) شنبه بیست و پنجم اسفند ۹۷ دبیر فرهنگی مدرسه حجت الاسلام مولانا طاھر علی جان سوّمین همایش علمی (پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) دبیر فرهنگی مدرسه حجت الاسلام مولانا طاھر علی جان سوّمین همایش علمی (پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) دبیر فرهنگی مدرسه حجت الاسلام مولانا طاھر علی جان سوّمین همایش علمی (پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) یکشنبه نوزدهم اسفند ۹۷ مدیر محترم سید محمد حسن نقوی در حال سخنرانی در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) مدیر محترم سید محمد حسن نقوی در حال سخنرانی در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) مدیر محترم سید محمد حسن نقوی در حال سخنرانی در سوّمین همایش علمی (پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) ) پنج شنبه شانزدهم اسفند ۹۷ کتابخانه مدرسه الامام المنتظر(عج) کتابخانه مدرسه الامام المنتظر(عج) کتابخانه مدرسه الامام المنتظر(عج) سه شنبه چهاردهم اسفند ۹۷
شرکت سازنده