معاون پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج) در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) معاون پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج) در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) معاون پژوهش مدرسه الامام المنتظر(عج) در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) شنبه بیست و پنجم اسفند ۹۷ مدیر محترم سید محمد حسن نقوی در حال سخنرانی در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) مدیر محترم سید محمد حسن نقوی در حال سخنرانی در سوّمین همایش علمی پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) مدیر محترم سید محمد حسن نقوی در حال سخنرانی در سوّمین همایش علمی (پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء علامه سید گلاب علی نقوی(ره) ) پنج شنبه شانزدهم اسفند ۹۷ کتابخانه مدرسه الامام المنتظر(عج) کتابخانه مدرسه الامام المنتظر(عج) کتابخانه مدرسه الامام المنتظر(عج) سه شنبه چهاردهم اسفند ۹۷ حضرت آیت الله محسن فقیهی استاد حوزه و عضو جامعه مدرسیین در سوّمین همایش پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء سید گلاب علی نقوی(ره) حضرت آیت الله محسن فقیهی استاد حوزه و عضو جامعه مدرسیین در سوّمین همایش پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء سید گلاب علی نقوی(ره) حضرت آیت الله محسن فقیهی استاد حوزه و عضو جامعه مدرسیین در سوّمین همایش پیرامون شخصیت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) و زین الاتقیاء سید گلاب علی نقوی(ره) شنبه یازدهم اسفند ۹۷   نشست علمی به عنوان (پاسخ به شبهات پیرامون حضرت زهراء علیها السلام  بروز پنجشنبه 27/12/94 نشست علمی به عنوان (پاسخ به شبهات پیرامون حضرت زهراء علیها السلام بروز پنجشنبه 27/12/94 نشست علمی به عنوان (پاسخ به شبهات پیرامون حضرت زهراء علیها السلام بروز پنجشنبه 27/12/94 چهارشنبه بیست و هشتم آذر ۹۷
شرکت سازنده